BESIKTNING

Undersökningsplikt

Säljare av fast egendom har enligt Jordabalken ett visst ansvar för dolda fel. Detta betyder emellertid inte med automatik att sådant som en köpare inte har upptäckt eller känt till före förvärvet är dolt. Man har nämligen som köpare en undersökningsplikt, vars omfattning varierar från fall till fall, beroende på en mängd olika faktorer.

Många köpare väljer i dag att låta utföra en överlåtelsebesiktning före ett fastighetsförvärv, för att få en bättre bild av sådana omständigheter som i annat fall kan leda till framtida missnöje, konflikt och rättsligt efterspel. Jag rekommenderar alltid att spekulant skall låta utföra en besiktning. Detta gäller naturligtvis även bostadsrätt. Det står naturligtvis en kund fritt att själv välja besiktningsman eller sakkunnig person.

Dessa besiktningsmän har jag fått kontakt med i min verksamhet de senare åren.
Utan inbördes ordning :

Martin Hollman  070-7607963

Ulf Wadst  0709-156608

Pia Engman 070-0356202

Johan Theander   070-4619844