BESIKTNING

Undersökningsplikt

Säljare av fast egendom har enligt Jordabalken ett visst ansvar för dolda fel. Detta betyder emellertid inte med automatik att sådant som en köpare inte har upptäckt eller känt till före förvärvet är dolt. Man har nämligen som köpare en undersökningsplikt, vars omfattning varierar från fall till fall, beroende på en mängd olika faktorer.

Många köpare väljer i dag att låta utföra en överlåtelsebesiktning före ett fastighetsförvärv, för att få en bättre bild av sådana omständigheter som i annat fall kan leda till framtida missnöje, konflikt och rättsligt efterspel. Jag rekommenderar alltid att spekulant skall låta utföra en besiktning. Detta gäller naturligtvis även bostadsrätt. Det står naturligtvis en kund fritt att själv välja besiktningsman eller sakkunnig person.

 

  • Från Fastighetsmäklarförbundets hemsida:

    Friskrivning

    Normalt sett kan ett dolt fel, hävdas upp till tio år efter att ett hus har köpts. Ett dolt fel är ett fel som inte upptäckts vid besiktningen, En säljare har dock möjlighet att friskriva sig från dolda fel genom att upprätta en så kallad friskrivningsklausul i köpekontraktet. Detta innebär att bostaden säljs med överenskommelsen att du som köpare inte kan göra några anspråk på säljaren för fel och brister som upptäcks efter köpet. Friskrivningsklausuler är till exempel vanligt när säljaren är ett dödsbo eller ska flytta utomlands eller är en äldre person..

    Det är upp till dig som köpare att avgöra om du godkänner friskrivningsklausulen eller inte. Om du accepterar en friskrivningsklausul är det extra viktigt att göra en noga genomgång av bostaden.