Mina erbjudande

Jag blir även anlitad som konsult åt spekulanter som står i begrepp att köpa bostad. Jag delger kunderna av min långa och breda erfarenhet. Jag gör också en bedömning av marknadsvärdet.Man kan säga att jag ”håller kunden i handen”. Jag ordnar också med
försäljningar där man först kan sälja men affären är först helt klar när man hittat sin nya
bostad. En ”no risk” affär.
När jag hjälper kunder att köpa bostad av annan mäklare eller privat så ordnar jag med besiktningsman och går tillsammans med mina kunder  igenom kommande avtal och dess innehåll. Jag ser till att kunderna ( enligt min bedömning)  gör en säker och bra affär. Jag kallar det för ”tryggt köp”. Jag utför även i vissa fall bouppteckningar.  Jag lämnar gärna rekommendationer om någon så skulle önska.
Till de kunder som anlitar mig vid försäljning av sin egen bostad ger jag erbjudandet att utan extra kostnad sedan följa med och ”titta” på för kunden intressanta nya bostäder. Min erfarenhet och råd i samband med detta kan nog knappast värderas högt nog.
För mina kunder ingår detta naturligtvis gratis.